Report comment

FALAKIKO VAHE...'Ikai koha ngaue faka-famili eni. Mei fe'ia ha ha'u 'a e hoa tangata 'o kaunoa 'I he fakalele 'o ha ngaue 'oku taki ai 'a e hoa fefine? Ko e lao ia 'ife ke ha'u ha taha noa'ia 'o fai tu'utu'uni ki he kau ngaue? Pea ka hoko ha faka-tu'utamaki, 'e fua hia fefee (responsibility) 'a e hoa tangata. Ko e faka-kaukau faka-moli-Tonga ena ia ke kaunoa mai ha hoa 'o ha taki ki he kau ngaue mo honau ngaahi fatongia.