Report comment

KO E HOKOATU ENI 'A E KAIHAHA'A 'A "BONNIE & GLYDE" (ongo matu'a kaihaha'a 'Amelika; pea ko Lavulavu ko e "ex-convict" 'Amelika na'e ngaue popula ko e kaakaai e kakai mo e fakamo'oni loi) MEI HE KAKAVA 'O E KAKAI 'O E FONUA...laka hake 'I he TO$1.5 miliona 'ena kaihaha'a mei he Pule'anga Tonga: 1) Vetehia 'a Lavulavu 'I Fale Alea ki he $750,000 kaiha'a 'I he tanuhala mo e foasoa 'I Vava'u; 2) $550,000 hono hakule 'e he 'aotita 'ena kaiha'a 'aki 'ena 'Apiako 'Unuaki 'o Tonga, puleako ai 'a 'Akosita, kaiha'a mei he Pule'anga; 3) ta'e totongi "rent" 'a e 'Apiako 'I he Senita Fakafonua 'I Havelu, puleako ai 'a 'Akosita ta'u 'e 5, laka hake 'I he $180,000, pea tanaki ki ai mo e tupu 'o e ta'e totongi.
'Oku na fa'ifa'iteliha pe kinaua 'o kai faka-namu'i 'a e kakava 'o e kakai. 'Atamai 'a Lavulavu ka e nge'esi sino 'a 'Akosita. Hulu fau 'ena lau ako ka ko e ongo 'atamai poto'i kaakaa, mo e inu e toto e kakava 'o e kakai mo 'enau fanau. Kuo na 'iloa pe 'I he kaakaa mo e kaiha'a mei he Pule'anga.