Report comment

Talaatu kia lavu fefine ka 'oku 'ikai ke ne lava fai e ngaue pea fakafisi 'o na oo mo lavu tangaa ki honau 'api 'o fai ai 'ena me'a fakaekinaua. Koe 'ofisi ena ia 'oe potungaue 'ae pule'anga, 'ikai ko ha falefakakolo 'I Vv16 ke 'alu kiai a lavu tangata, kapau koe 'uhinga 'a lavu fefine koe Vv16.
Mo'oni lahi koe 'Eliesa, kuo a'u hotau fonua ki he tu'unga ma'ulalo 'aupito, pea koe fielau e katakata'i mai 'ehe ngaahi fonua kaunga'api 'etau kau minisita he 'oku hala ke nau tokanga pe toka'i mai he koe kau kua kalasi 6 tu'u lahi.
Tau manatu kihe kuonga 'o e la'aa kuo unga fonua, Taufa'ahau Tupou 4, ko 'ene 'asi pe ha minisita mei Tonga 'iha fakataha fakafeitu'u koe longo kotoa ia 'ae fanga ki'i fonua kaunga'api, he na'e 'ikai toe hela 'eke 'enau tu'unga fakaako moe taukei ngaue. Ka koe taimi ni, 'asi atu e minisita mei Tonga kae fakapeeki mai 'ehe minisita Kilipati 'o talu ai pe si'i ta'utu fakalongolongo a'u ki he 'osi 'ae fakataha. Kae tukukehe ange 'asi atu ia 'a pm 'akili kae fekamokamosi e kau palemia kehe mo fakama'uma'u 'enau kata he ki'i fo'i katuni 'o Tonga 'oku tuku'i atu.
Kuo taimi ke nau fononga ki 'api 'o fakatotola'a ki ai. 'Alu mo chita 'o feinga ha pa'anga ke totongi'aki hona mo'ua mo 'e.lavu hono kakaa'i e TVET grant 'ae potungaue ako.