Report comment

KOHAI 'A TU'I UATA, KE 'AI'AI LEA KI HE FALE 'ALO? Ko e pa'anga 'a hono famili kuo ta'u eni 'e 40 hono 'eke 'e he Kolisi Tutuku Liahona/Saineha 'enau pa'anga 'oku tukuaki'i kuo faka'aonga'i ki he pisinisi vaka 'a 'Uliti Uata. Tokua 'oku kei fakahu 'a e lau miliona 'I he hingoa 'o 'Uliti Uata, pea 'oku malu'i 'e he Poate fili pe 'e Uiliti Uata mei he fanga pone, moe famili.