Report comment

Malie lahi..
Oku ikai ha Tu'i 'e tukuhau I hono fonua he koe Tu'i ia ...ko e pa'anga Tonga oku paaki ai e hingoa o Tupou mo hon imisi ke mahino ko 'ene me'a ia
Pea kapau kuo ngalo he motu'a Minisita ko 'eni ne fakahu lalo uaea 'ehe Taki PM ki loto e hisitolia hotau fonua ni talu mei tuai..
Ko e ha kuo toe mangaua ai 'ene tali??? Ko e video 'ena oku me'a kiai e kakai ki ho'o fakamatala...
Kapau ko e atunga 'eni e kau taki hotau fonua 'o fai e ngaahi talanoa tukuhifo pea 'eke atu ia kae hele holo e talanoa he me'a kehekehe pea oku tau 'amanaki pe ki ha Pule'anga Fakalanulanu pea mo loi foki I he kaha'u na..