Report comment

Ko e to pe 'I vaha'a kapau na'a na kau he lisi .Na'a na 'osi to pe kinau 'I lototahi kimu'a he ma'u 'o e ola.Ko e anga pe 'analaiso atu ...mo'oni si'i tangi 'a e finemotu'a "KUO TE TOKI ONGO'I"