Report comment

'Oku ki'i fahahela e talanoa moe fa'ainga kuo hu sino e kona moe siemu ptoa honau 'atamai. Ko ia ai tau ki'i ignore pe 'enau faka'uli pepa 'oku fai mo e mole hotau taimi.
Ko e fu'u lohiaki'i mata'a'aa 'e 'akili e fonua 'ae me'a fakalilifu taha kuo tau a'usia. Ko e fu'u lohiaki'i ko eni 'oku afuhia kotoa ai e kau ptoa, kau non-ptoa, kau minisita, kau toulekeleka, to'utupu etc etc pea pehee foki ki tu'apule'anga mo mamani katoa. Ko 'eku 'uhinga eni ki he'ene fu'u loi lahi hono toutou fakamamafa'i mo kailangaki'i he'ikai pea he'ikai te ne teitei tali ke fili ha taha mei tu'a na'e 'ikai fili 'ehe kakai, ke kau ki he kapineti. Kuo ha leva a 'ahoni? Kuo ne to'o atu a Tu'i Uata mei he tu'afale 'o fakata'utu he sea faka-minisita. Koe fu'u loi lahi eni na'a moe mo'unga ma'olunga taha 'I mamani he'ikai ke ne lava 'o tanu. Ka 'oku kei tonu pe foki ia ki he kau muimui kuikui moe kau loto ke veteki e fa'unga faka-Tu'i 'oe fonua.