Report comment

Ko e lelei pe oku toe atu mei he Kapineti kuoosi ko Saia Piukala mo Poasi Tei. Pea tena lahi folau foki kinaua kae toho kitautolu ehe toenga ki falemahaki e