Report comment

Oku osi iai pe uhinga moe mktuunga malohi ae iky kena minisita pea koe mea peia ae PTOA he ko honau puleanga.Li Mai ha fifili oku toe mhuinga age mo Hao he fktupu lotokovi