Report comment

Naaku fanongo hono fiemau e Vatau ke Minisita he MIA ka koena falala ange a Akilisi ia kia Akosita.
Kuo fili leva mo Tui Uata ia ke Minisita kae fefe a Losaline ia kuo osi iai ene taukei ngaue Faka Puleanga.
Kuo toe fuu fakalanga ta'aki aupito hotau Pule'anga.