Report comment

Ko Losaline koe famili Ha'ano ia 'o 'akili, pea 'e kei poupou fefeka pe ia ki ai. Ka na'e heka atu foki a Losaline he ki'i popao 'oe PSA, ka ko ena kuo ki'i momoko e va 'o Mary mo 'akili, pea mahalo koe 'uhinga ia 'ene to he fili minisita.
Ko vatau ia 'oku fu'u ta'etaau pe ia ke minisita, pea sai 'aupito pe 'ene to ke sio a Niua ki he fa'ahinga kakai 'oku nau fili mai.
Pea mahalo koe ola pe ena 'enau fakatau hoosi kuo ma'u 'ena ki'i hoosi ta'e fakamoluu mo fakaniupapua kae ma'u 'e sita ia e hoosi lelei he koe 'atunga foki ia e poto 'a lavu he piti mo hono tu'uaki 'ene ki'i hoosi.