Report comment

Oku ou tui oku tonu kenu feinga nautolu ke mu'a to haanau ngoue manioke tenau sio vave ai ki hono ola. Tuku e feinga ia ki he mafai oe King he temou mu'a fakateholo moutolu ki falemahaki mo mapa puloka oku te'eki lava hoo mou mea amoutolu oku mou feinga kiai.