Report comment

Fakaofoofa e fokotuu fakakaukau ia pea mo hoo ngaahi poupouu kae kataki pe oku ikai hoko ia ketau kolosi ai tautolu he mea a e puleangaa....tukuange aa foki ke fai e vaingaa pea tauataaina e fanauu pea tuku ki he puleangaa kenau fakahoungai katau fai pe e kitautolu e mea oku tau lavaa koe lotu moe poupou.
Ka pehee mai e puleangaa he taimi ni tenau foaki e $$$ ne tanaki maae sipotii maae MMT pea ikai ketau ikuna e ipuu ikai ko etau toe hanga hake o kailangakii kinautolu koe fakavalevale moe hafua.Ko ia ai tau kataki o tuku e mea a Sisa kia Sisa pea tuku e mea atautoluu kia kitautolu pe.
Fakamonuuia atu MMT e teu vainga he tokonaki ko enii moe toenga e tournament....ki he fainolo mo e Fiji Bati ai pe.