Report comment

Na'e 'osi tali eni he Pule'anga o Tu'ivakano, pea na'e launch he hall QSM, pea tokolahi kau fkafe mei muli 'o amanaki 'e hokohoko mai ai pe. Ko Paula Ma'u 'e ma'u mei ai e mo'oni kihe FOI he koia na'e CEO he Va'a Communications & Information he taimi koia. Kou manatu'i na'e 'osi takitaha fili 'ehe ngaahi Potungaue 'ae Pule'anga 'ae tautau toko 2 mei he Potungaue kenau talitali ha ni'ihi tenau fiema'u ha information mei he ngaahi Potungaue 'ae Pule'anga. Kaikehe koe taluu pe koia, pea toe tamate'i hifo ai pee 'ehe Pule'anga 'o tau TA'E FOI mai ai pe 'o a'u mai kihe Pule'anga 'oe 'ahoni. Koe policy foki ia 'oe Pule'anga 'oe 'ahoni, koe NO NO FOI, pea tapu fehu'i mamafa, kae hikihiki'i pe me'a lelei 'ae Pule'anga ko 'eni na'a FIRE taha hange koia ne fou mai ai 'a Nanise, Viola & Laumanu. Toki ki'i Pule'anga ma'ulalo tahaa 'eni, talu e tu'u 'ae fonua ni.