Report comment

'Oku 'ikai ko Tu'ivakano nane fale'i e Tu'i ke veteki 'a e Fale Alea ko e tu'utu'uni fakalangi he kuo ongo ka Sihova e faihala 'a e Pule'anga koeni. Tau fakafeta'i ta'etuku.
Fakamonu atu ki he teuaki fakailo oku ke fakahoko Tu'ivakano, oua toe tuku ha ivi faka'ilo ke ta'ofi 'aupito e fa'ahninga ngutulau koena.