Report comment

Koe tu'utu'uni ha koa' 'oku 'alu holo mo Akilisi 'oku mei a'u mai kihe Tongasat? Koe talaatu pe loi kae copy mai pe 'a e fakamahamahalo 'a e tangata'eiki. 'E 'ikai he 'oku 'ikai ha hia 'ae Tongasat ia kia tautolu. Kapau na'e 'ikai kenau omi 'o fokotu'u mai pea nau kole 'etau totonu kihe konga koia 'oe vavaa he'ikai ke tau pani tautolu ai. Tau talanoa kiha me'a 'oku mo'oni. Talu eni e mounu 'aki e Akilisi e Tongasat mei 'anefe koe me'a pe 'oku hoko ko'etau ta mo'ua kihe Tongasat pea he'ikai ke nau mo'ua nautolu he koe fo'i LOI pe ia.