Report comment

'Oku sai 'aupito hono tali mai 'e Lord Tu'ivakano he taimi ni he koe taimi kemipeini eni 'a Akilisi Pohiva pea 'oku 'alu holo 'i Tonga 'o tala e loi koeni ki he kakai he ngaahi kolo moe ngaahi motu. Toki faka'ilo he 'osi e fili falealea ka koe me'a totonu ena ke fai. Time to fight back. Ta'u eni e 30 e loi lahi 'a Akilisi 'i Tonga - not anymore and right now, he is tying the knot of his hanging rope around his own neck.......30 odd years of lies!!!!!! Sad thing is, his own people know very well that Akilisi can't do the job! He is a farce; that is why he gets his son to work with him! Only in Tonga eeeee