Report comment

Veteki atu pe hono Pule'anga teeki ketau sio tautolu ha'ane palani ngaue na'e fakafepaki'i 'aki e ta'ema'ungaue mo e hikihiki e koloa. Heka pe ki he sea fakasiosiokovi holo pe mo lau'i holo 'ahai mo hai.