Report comment

Ko hono nounou pe Lord Tu'ivakano kapau ko e loi 'a e tukuaki 'oku fai atu 'e 'Akilisi kiate koe pea ke faka'ilo ia ki he lau'ikovi mo e loi kae nounou mo fakangata aa 'a 'ene loi mo e taki hee'i 'a e kakai 'o e fonua pea ko e me'a mahu'inga ke 'aa aa 'a e kau muimui kuikui 'a e PM 'o fili ha taha koee 'oku kei malohi mo mataotao ange 'ene 'atamai pea fokotu'u mo e ngaue ki he kaha'u kae tuku aa hono tau lau mo e hange ha finematu'a lol