Report comment

Koe tonu foki ke folahi mai e faka'uhinga pea mui mai ai e fakataata, hange' ko'eku tohi, koe 'uhinga ne tomu'a tuku atu 'e 'ikai ke tau ala'anga moe polopalema 'oe liliu vave (liliu lahi he taimi nounou) pea tene kumoa kitautolu 'o hange' ko hono tutu 'o Nuku'alofa 'ihe 2006. Koe tutu 'o Seattle, WA, U.S.A 'ihe 1998 'i hono faiange kiai e fakataha 'a e World Trade Organization (WTO, ko hono faka'ata' 'oe fefakatau'aki fakavaha'apule'anga) koe teke 'ehe kau fakafepaki kihe WTO 'o nau tukuaki'i e ngaahi me'a lahi natula tatau pe moia 'oku hoko 'i Tonga ni tokua 'e fakaehaua 'ehe ngaahi pule'anga malohi hange' ko U.S.A/'Amelika 'ae fanga ki'i fonua vaivai (cf Tu'i vs Kakai), pea 'e Seven-Eleven (seini falekoloa/pausa 'oku ne kapui a 'Amelika) e mangahala kotoa 'ihe fanga ki'i fonua vaivai. Ne 'ikai hoko e ngaahi tukuaki'i ka ne vela a Seatlle. Na'e kau lahi foki hotau Palemia, 'Akilisi Pohiva, 'i hono teke mo fakafepaki'i e WTO pea na'e fononga takai 'i muli 'o fai e malanga fakafepaki koeni. Na'e kau heni 'ene lea 'ihe Upper Room 'i Otahuhu/Auckland na'e sea ai a Hufanga Palofesa 'Okusitino Mahina ka na'e 'ikai kena kauhala taha.