Report comment

'Oku toe 'i ai pe foki e me'a 'e taha ia ko e huitu'a ia o e Fonua ni a e me'a koeni ko e LOTU. Pea 'oku kaunga lahi ia ki hano fakahoko pe teke ha me'a 'i he fonua ni, 'e talamai 'e Ha'a Taki Lotu ke tau tali ki he taimi 'a e 'Eiki he ko e fonua eni na'e tuku ki langi.
Ka kou sio atu 'i he liliu vave mo e tuai 'e kei fiema'u pe ke akonekina e kakai he taumai aa 'oku 'inasi tatau e tokotaha kotoa i hono mahino'i e naunau o e temokalati, lelei pea mo hono kovi. Kae hange ko e fakahua 'a e kau Ma'ufanga, tokanga ho'o kakapa na'a 'iai hano anga!