Report comment

Koe mea foki oku totonu ke tau tali koe fakavavei oe liliu kuo pau pe ke alu fakataha moe palopalema.(o tatau peia moha toe faahinga liliu ihe mamani ko eni).Ka oku iai e amanki lelei ihe faa kataki.Ko hotau natula fakatonga ae fakaangai oe liliu kotoa pe kae ikai ke tau faa tatali kihe ola.Teu oatu e fakatata.
Taimi ne fuofua asi ai e mea lea moe tui talausese loloa kihe lotu he sapate ne tala ia oku tae fakaapaapa.Toki mahino ki mui koe loto oku fiemau ikai koe fakafotunga ki tua ihe ete alu kihe lotu
Tau tali e liliu koe toe vave ange koe sai ange ia taimi tatau pe oku tau ngaue malohi iho tau takitaha ki famili,ai e homework etau fanau(kae fakasiisii e inukava),fafanga etau fanga ki monumanu(kihe fua kavenga),to ha u manioke i mui hotau ngaahi api,taki e fanau kihe lotu,fai ha ki fkmalosino mimiti e 30etc katau sio kihe ngaholo etau fengaueki moe liliu.
Oku tau mataa he taimini hono fire kitua o Lord Delgady koaa pe ko hai tupunga meihe $ lahi oku puli.Ka malu e ngaahi $ pehe ni(kau ai moe $ paasipooti etc) teta lave monuu ai o tanaki mai kiheeta ngaue malohi i api.
"If we dont change,we dont grow and if we dont grow we are nothing"