Report comment

Koe liliu koe polosesio fknatula ia pea kuo pau ke hoko ia he aho ni pe koe apogipogi. Kuopau ke tau mateuteu kiai. Pea oku hikihiki to hono vave pea kapau e ikai ke tau tokateu kiai te tau auhia he liliu ko ia. Ka oku faigataa ke tau alu ki he liliu ko etau piki tai ki he tuku fakaholo lahi. Fakatata; Koe faka'apa'apa:: ki he lahi , houeiki , tu'i mo hai fua. pea ka ikai hohoa tatau enau fuafatogia moe aga etau nofo oku ikai ko ha aga tae taau ia ke fktonutonu. Koe tae ofa ia a e sio pe ki he hala kae logo pe. Te ta piki ki he tukufakaholo oe fkapaapa pe koe alea i he melino moe ofa. Ko e saliote oe liliu oku ikai kei teka pe ka kuo faikapakau pea kuopau ke tau laka ke vave na tau tomui.