Report comment

Kou manatui ki he sipi na'e mahamahaki ka koia na'e le'olahi he loto'aasipi, ne 'ikai fakatokanga'i 'e he tauhi sipi 'oku te'eki kene fakama'u e 'aa, faingamalie ai e sipi le'olahi 'o hu ia ki tu'a, hu kotoa atu ai pe mo e toenga 'onau palutu kotoa he vaipelepela he tafa'aki ... 'ikai ko e nanunga ia e tokolahi? Koe faka-kaukau oku fai ia ehe tokotaha le'olahi ...
Kaikehe ko e article malie eni, ka kou fie tanaki atu, ke akonekina e kakai ke mahino 'aupito ha system fo'ou pea tau toki step kiai, ko e 'atunga ena te'eki mahino e system kuo teke e me'akehekehe pea kuo fepakipaki e mahino ia a e kakai, o kei sai pe kau kapineti ia mo vahe, kae kei tu'utamaki pe kakai ia mo suffer he mamafa a e koloa, mamafa a e uhila mamafa a e penisini.