Report comment

Ka loto e tokolahi ke fakalao'i 'a e mali tatau mo e fakasotoma kuo pau ke hoko ia ko e lao. Ko e liliu ia 'oku fu'u vave 'ene hoko 'i mamani mo e pasifiki foki. Te ke tali nai eni Vahe 'o pehe ko e fakakaukau lelei ia 'a e tokolahi ?