Report comment

Oku fakaefika pe foki e fai kihe lau e tokolahi he oku fakamamani lahi pe ia ke equate ai e fetokehekehe aki.Pea te tau fakatokangai koe ngaahi palopalema koee oku hoko he u fonua lahi o mamani oku fakatupunga peia i he ikai tukulolo e minority kihe mea oku tui kiai e majority.He ikai ke tau pehe oku tui kuikui e kakai 'NO'.(koe foi lau maolalo aupito ia).Oku osi fakateunga ehe Otua e tokotaha kotoa ke fili fktatau ki heene mahinoi e tonu moe hala.(Conscience and Moral Autonomy).We have to accept the fact that change is inevitable pea kuo pau ke tau ngaunu ki ai.Koe vave ange koe sai ange ia.Hono ikai ifo etau ki kohikohi ko hono fkvavei kitautolu ihe tekinolosia?????Oku pehe pe moe mea oku vilitaki mai kiai e majority.Fakamau kiho atamai."
OF COURSE,THE AIM OF CONSTITUTIONAL DEMOCRAZY IS TO SAFEGUARD THE RIGHTS OF THE MINORITY AND TO AVOID THE TYRANNY OF THE MAJORITY"