Report comment

Koe tui moe fakakaukau fakafoituituii ne ngaue ia he senituli o e kuo hilii he koe kakai ia ne nau kei fakapouli mo fietaa pea i he kuonga ni leva ia kuo maama e tokotaha kotoa o iloi e leleii moe kovii.
Fakatataa aki eni kapau koe foi sino(atamai) e taha ke fakatatau ia moe sino(atamai) e 100, e tatau fefee foi atamai(uhinga) e 1 moe atamai(uhinga) e 100, sai koe kahauu ne osi lava pe ia o kikitei he kuohilii pea koe ha kuo tau fakaikaii ai he aho ni o fakauhingai e kovi ka vave pea sai ka tuai.Manatui koe saliote o taimii oku teka kimua ka oku ikai ke holomui ki mui.
Ko ia koe ngangaehu o e aho nii oku iai hono uhinga o hangee pe ha supo oku fakafonu ki loto e mea kehekehee(sio kitaa,fefusiakii, etc) pea e ifo kehekehe leva pea kapau e pehe pe koe supo sipi(ngaue fakataha ki he lelei fakalukufuaa) pea e ifo leva koe supo sipi.
Ko ia kapau tetau nofo pe o ikai ketau iloi koe ha e mea oku hokoo pea ta oku ta fakaofa he teta nofo pe taua he iloi koe tii oku vali pata pe ta oku iai e mea ia oku ui koe siisi, siamu, pinati pata, pekani moe ha fua pea ngali koe mea ia oku tau fononga atu kiaii ketau inasi he lelei koiaa.Keta iloi koe ha e mea oku hokoo naa ohovale pe kuo tuu mai ha muli ia ke ave kita mo ete fanau mo ha fua he kuo osi fakatau ange ia kiai...malo.