Report comment

He'ikai pe toe tuku e kakaa ia moe mio'i 'ae ongo Lavulavu, 'alu fakataha moe fiefievaleloi fie matapoto. Tatau pe a avu fefine mo lavu tangata. Koe tanuhala ta'etotongi ko ena koe me'a ia 'oku ui koe bribery moe vote buying, pea 'oku totonu mo taau ke tataki atu kihe fakamaau'anga pea fakata'e'aonga'i ke 'oua 'e kau he kanititeiti ki he fili ko eni. Fakafokifa pe kuo 'iai hona fu'u maka 'I Ta'anea, pe ko hai ia si'i motu'a na'e kakaa'i 'ehe ongo me'a!!