Report comment

He'ikai pe toe tuku e loi moe mio'i he koe me'a ia na'e fa'u'aki hono kakano. Sio ai pe a Tonga ki he fakama hotau 'imisi ki tu'apule'anga he fa'ahinga to'onga moe fakakaukau 'ae motu'a pm ko eni.