Report comment

Fefe ke recommend leva ehe toenga ia e kau Minister ki he Tu'i ke fakangata mo e appointment ia o Akilisi he kuo fuu folahi aupito ene LOI.