Report comment

Kuo tau manatu ki he holo 'ae ongo fu'u twin tower 'o Niu 'Ioake!!
Na'e 'iai hona fiangamalie ke tuku ki tu'a e motu'a pm-keateika ki tu'a he vote of no confidence, ka na'e malohi ange foki e manumanu, siokita moe fie ma'u mafai, pea ko ena kuo kapusi kinaua. Ka koe lesoni ke ako mei ai e kau kapineti ne ki'i lelei ange 'enau ako. Ka 'ilo leva ha kovi mo ha fehalaaki pea afe mei ai pea feinga ke ta'ofi. Koe kau minisita ako lelei ko ena 'oku kei toe 'I loto, mou hola kei taimi na'a hanga atu e fu'u puti e siana.