Report comment

Na'e 'ikai puli 'a 'Akilisi ia ki Tonga ni mo 'ene founga, 'ikai keu mahino'i pe koeha ne mo piki ai ki he Siana, pea kapau na'e 'iai ha'amo 'asenita fakaekimoua pe na'a ne teketeke kimoua kemo fili ai a Akilisi ke Palemia, pea kuo mo a'u pe kiai, he ko e me'a 'oku hala 'e 'alu hala pe ia 'o ta'engata. Mo fiefia moua 'oku 'iai e taimi ke mo nofo 'o toe vakai'i e ngaahi fehalaaki ne mo fakahoko 'oku tukuaki'i kiai kimoua pea mo tafoki mei ai.