Report comment

Kuopau pe foki ke uluaki fakapaaki e ongoongo kotoa i he TNEWS i Nuusila, pehee mai ai kiheetau letio kalasini 87.5 pea toki moutolu kau Minisita, kamou fakafisi he vave tahaa naa foki mai mei Haamoa o tuli kotoa kimoutolu hhhhh