Report comment

I he lolotonga pe ene kakapa ki he mafai kuo iai hono anga. Koia ai Tonga tau fiemalie pe mu'a he me'a oku tau ma'u, he oku osi omai pe hotau tufakanga takitaha, tuku e kakapa holo he koe 'atunga eni kuo ifi ehe Fakamaau ia e me'aifi tuutuuni ke veteki e timi toe fili fo'ou kae toki hoko atu e va'inga. Kaati engeenga kotoa ki tu'a toe kii fakamalohisino kihe to'u tau hoko e.