Report comment

Fakamalo atu Laumanu he polokalma 'anepo. Toki folahi mai ai 'e Lopeti 'ene to nounou tokua 'oku 'osi fe'unga pe hono fakamaau'i 'o e 'u issue 'ihe Vote of No-confidence ka na'e 'ikai palanisi e me'afua ia he hikinima 'a e Fale 'o hao ai e palemia ka koe ni kuo toe fusi mai 'ehe Tama Tu'i ki loto ke toe fakamaau'i ka koe fakamaau hoko koe vahenga Kolomotu'a pea 'oku malie foki e koloni he 'oku tukuaki'i tokua e tokolahi 'a e kau Ha'apai ka 'oku 'ikai lava e kainga ni ke sio kapau te nau tu'u fakataha te nau liua 'e nautolu e ki'i kainga mei motu ka koe'uhi koe fu'u tokolahi e fie falealea 'oku malohi ai e kau Ha'apai he 'oku nau noifo taha pe nautolu kia Akilisi. Koe kolo eni e Hou'eiki pea 'oku tonu ke nau mamahi'i mo mateaki'i a Hou'eiki.
Koe tu'u fakamakatu'u a Akilisi ihe ngaahi kaveinga na'e fakalau 'ehe Sea ka na'e ngalo e Raw Marks koe 'uhinga ia 'oku tau o ai kihe Tama Tu'i he koia pe tene lava 'o fai ha fakatonutonu, ka 'e makatu'unga ia he loto 'o Kolomotu'a.