Report comment

Koe 'ai pe ia 'e Lopeti ke sipela'i mai 'a 'Aminiasi 'ene to he ako lao pea si'i to pea foki mai leva 'o 'oho he totonu 'ae tangata. Koe ngaahi fu'u feke fakatu'utamaki eni he 'oku feliuliuaki honau lanu he taimi kotoa.