Report comment

Matu'aki fu'u mahu'inga 'a e ako Lao ki he ngaahi faliunga faka'uhinga 'o e Konisitu'utone he ko e tohi Lao tefito ia 'oe Fonua. Kole pe ki he kau fie kau'i talanoa ke mou totomui hifo moe toe hela 'a e kau me'a koee hono fakatonutonu Malo.