Report comment

'Aaha, tau sio 'anepo he polokalama 'a e Pule'anga Care-taker kihe nounou fkvesitapolo 'oku ki'i lahilahi ka koe kau tu'u mu'a eni he Pule'anga koeni 'oku nau fu'u ma'uhala 'aupito kihe Pacer Plus pea nau talatala kehe mei he 'Ateni Seniale Le'ole'o. Koe me'a fakalao pea 'oku totonu ke tukuange kihe kau ako Lao ke nau vete mai. Koe ha nai e 'uhinga 'oku 'ikai ke nau fie fakafekiki ai moe kau Toketa Sino 'ihe ngaahi faliunga 'o e Mo'ui Lelei?