Report comment

Tau sio pe ki he point a e faiongoongo pe oku loi pe oku mooni. Kapau oku mooni pea koe tokoni ia kihotau Taki. Koe faiongoongo Ena a e TV nz ki he Pacific pea oku ikai fili noaia. Tali e fakaanga he koe langahake ia.