Report comment

Fakaofa tama oua e fiu toutou repeat pe me'atatau ke hoko pe kihomou palemia o toutou fakafana. Omi ha poini ke fakahalaki aki e lau ae faiongoongo ke ifo emau laukonga ko hoo taofi e lea ae faiongoongo i Tonga ni he oku taofi mai eha taha e leanoaia holo homou palemia i muli.