Report comment

Malo kau Tangata 'ae kei aaa mai pea koe ifo 'etau fetaulaki ko ho'omou pakipaki mai he'etau kave'inga pea tau kakata pe mo laka he 'oku malimali mai 'ae Matanga he kohikohi 'oku tau fkhoko he ngaluope !!
1.Mou Fkpaheke mai he'etau kaveinga moha loto 'oku hanga malie pea tuku 'ae fokotu'u lau moe ta'aki fk-foi Tuitui koe me'a ia 'ae tevolo.
2. Koe lea fefeka oku fkhoko ? ko hai ia ke ha'u o "koto ko" hotau Fonua....lolotonga 'oku malu pe 'etau Konisitutone moe fokotu'utu'u ngaue 'ae Fonua. ki hono fknofo mo fkhifo 'ae Palemia 'oe Fonua.
3.Mou fktokanga'i, na'e 'osi malu pe ae Tukufonua o Tonga mei he Kamata'anga,pea koe me'a ia na'e 'ikai lava 'a Papalangi, ke oho mai ki hotau Fonua 'Ofa 'anga. pea tau malu hao ai mei hono colonised kitautolu he ng Fonua Hau o Mamani.pea 'oku tau polepole ai, neongo 'etau tomui he langa fklakalaka fkhoa ki hotau ng kau nga'api he Pasifiki,na'e Kolonia katoa kinautolu 'e Falanise, Siamane, Pilitania , Amelika mo NZ
4 Koe Faiongoongo muli ko'ena, 'oku Tatapa holo he funga 'oe Fonua, fai mo tukuna atu ke puna he 'oku 'ikai ke 'iai ha'ane kakakunga 'e taha ki he'etau me'a fkfonua...... (tukukehe ka 'oku toi mai ha kau faiongoongo Tonga I hono tu'a)......ka 'oku sai ia ke tau 'ilo...