Report comment

Ko e kau hitmen ena na' e lau ki ai e PM. Ko ia pe ena 'oku 'i ai 'ene kau tama pehe.