Report comment

'Oua e Fiu hange 'oku ke puke mo ko e he mahaki confuse 'oku tengetange ai 'etau motu'a Palemia. Ki'i fakamokomoko pee lau ke mahino. Ko ho'o kei tau'ataina ko ena he lotu lelei mo e poto na'e ha'u mo e papalangi 'o kei tolonga aihota fo'i Tonga. He ka ne 'ikai kuo 'osi fuoloa ha 'ahi'ahi 'atomi 'a Falanise 'i Tonga. Pee ko ha'o lea faka Lusia pee faka Siapani. Manatu ko tonga 'oku langa ia he ngaahi pule'anga muli ( Overseas Donor). Pea koia kai pee pa'anga tokoni mo takoto pe 'o fakaanga he'e a'u atu pee kautama 'o se'e ko e ki tahi. Ko e ongoongo lelei ena mo mo'oni ke toe ki'i vakavakai'i e anga e faitu'utu'u ni mo e fakalele pule'anga na'a 'oku mo'oni kuo taimi e mapumapu ki 'api sai ange ia hano toki tolongi ki 'api. .