Report comment

Koe 'elito 'o e tui fakatemokalati 'oku fakapalofesinale ai 'a e fakahoko fatongia 'o e faiongoongo ni. Ko 'ene ma'u koe fonua temokalati 'a Tonga ni 'o fakatatau ki he tu'uaki 'ehe Palemia 'i he kuohili. Ta 'oku tau mali kitautolu moe pule fakatikitato 'o fakatatau ki he tu'utu'uni 'oku 'omai ke loka'i pea tipotaa'i etc. malie temo????.