Report comment

Ko hono mo'oni kuo osi ilo'i pea mahino'i ehe Famili ia oe Palemia mo hono kau poupou kuo holo aupito e Tanagata'eiki. Ko e lele atu ia he taimi ni koe ta'e'ofa lahi oku nau fai hono poupou'i e Tangata'eiki ke pinepine kovi ai pe. Ka ku mahalo e sai ange ke fakafisi heene kei lelei na'a ohovale pe kuo me'a ta'evala kihe (hufanga he fakatapu) Ngaue pea koe luma ta'engata ia kihe famili siasi moe fonua.