Report comment

'E sai pe nai Helefilo mo e Fakaoli ke kau atu 'a e fokotu'u 'a 'Inoke Hu'akau (vakai ki he'ene Tohi ki he 'Etita) ke kau atu mo e "Taki 'e he Kui 'a e 'Ipo" mo 'eku komeni he'ene Tohi ke kau atu mo e "Taki 'e he Pule Kaka 'a e Kau Kaupoe Kaka."

'Oku kei 'oatu pe 'e he Pule Kaka ko 'Akilisi mo e Pule Kaupoe Kaka ko 'Etuate Lavulavu ko e mataotao tokua koa ka e 'ikai ke ne 'ilo na'e tufitufi mo tatanaki sio mo ngaue pe he "iate" 'i 'Amelika ka e hala ha'ane 'ilo mo poto loloto ki ai he ko e vale ta'eako ka e ke i masila pe he ngutu malie 'o ngali ko e me'a pe ia 'oku mataotao ai ko e Ngutu Loi mo e Anga Kaka!

'Oku ui leva 'e 'Akilisi 'a 'Etuate ko e "malie" pea tanaki atu 'e 'Etuate ki a 'Akilisi ko e "lelesoni" 'a ia tokua 'oku na pehe ko a 'oku na "malie mo to e lelesoni" fakatouloua!