Report comment

Malo Inoke 'ae fkmaama. 'Oku 'iai 'emau fk'amu ke liua e tu'utu'uni fkvale koeni kuone ta'ofi e sipoti he ko hono nunu'a 'e tukufkholo he hisitolia. Ka 'ikai ke tau fkfoki mai 'e to'o 'e Ha'amoa pe ko Fisi pea ko 'etau to ia ki lalo fonua. 'Oku lava e toka ka koe tuee. Koe mafu ia 'oku tau ikuna'aki e fkvaha'afonua. Neongo 'e tau masiva moe 'ikai ha unga'anga hange' ko Nu Sila mo 'Amelika ki Ha'amoa pea Pilitania ki Fisi ka 'oku 'ikai ke tau li tauveli ai, 'oku foa pe kihe ta 'ae fafangu. Koe kole ke mou tokoni mai ke 'oua 'e li lalo'i pehe'i tautolu hange' koia kuo fai 'ehe PM mo'ene kapineti.