Menu
cache/resized/dfa08ace4dc90f111dda1653dc2a597e.jpg
Paloveape 'o e Uike "Poto hono lau ka e vale ...
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Fekau'i 'e he Palēmia ke fakafisi 'a e Tokoni Palēmia mo e Minisitā Pa’anga? Featured

Tokoni Palēmia Sioasi Sovaleni mo e Minisitā Pa’anga Tevita Lavemaau Tokoni Palēmia Sioasi Sovaleni mo e Minisitā Pa’anga Tevita Lavemaau

2 Sepitema, 2017. Kuo ma’u e fakamatala falala’anga kuo tu’utu’uni ‘e he Palēmia faka-taimi ke fakafisi ‘a e Tokoni Palēmia fakataimi Sioasi Sovaleni mo e Minisitā Pa’anga faka-taimi Tevita Lavemaau ‘i he efiafi Falaite 1 ‘o Sepitema 2017.

Oku te’eki ke mahino mai ‘a e ‘uhinga ki he tu’utu’uni ko’eni ka koe me’a ‘oku mahino mai kuo ‘osi fakahoko mai ‘a e tu’utu’uni ko’eni ki he Tokoni Palēmia mo e Minisitā Pa’anga.

Kapau koe mo’oni ‘eni pea ‘oku hoko ‘a e tu’utu’uni ko’eni ‘i he taimi ‘oku ‘i he tahi ‘oku lolotonga hou ‘a e Pule’anga.

‘Oku muimui’i ofi ‘e he ongoongo ni ‘a e ngaahi fakamatala fekau’aki mo e me’a ni ka ‘oku mahino mai na’e me’a ‘a e Palēmia ki Ha’amoa ‘i he efiafi Falaite 1 ‘o Sepitema.

5 comments

 • Falakesi
  Falakesi Sunday, 03 September 2017 11:45 Comment Link

  Ngauehala 'aki e Lavulavu e paanga a e Pule'anga o fakapapau'i ehe Atita mo e Ombudsman pea ikai ke tuli ia e Akilisi, mo kau pe mo kimoua ongo Minisita hono taukapo'i mo fakahaofi. Koeni ku tuli moua ia he fakamahamahalo, pea tuli kotoa leva kimoutolu e Tupou VI koe kaungahia e, mou ilo leva ko e fonua ni ne tuku ki langi. Pea tau kii kata ai e.

  Report
 • Moneata
  Moneata Sunday, 03 September 2017 11:27 Comment Link

  Pehee e Mateni nane osi fakaha kia Akilisi tuo 2 e dissolve e Fale Alea pea nae ikai pe ke tui ia. Pehee e Akilisi koe uhinga lahi hono tukuange ongo Minisita he koeuhi naana kaunga pe naana ilo ki he dissolve e Fale Alea kae ikai fakaha ange kiate ia.
  Ko e fehu'i: Kapau nae fakaha atu ehe ongo Minisita e fanongo?
  Ko e aho kihe aho kuopau pe ke iai e tokotaha ke tukuakii. Kuo fakakau hake eni mo Samiu Vaipulu hono tukuakii.
  Ai pea ke tukuakii pe e koe a koe Akilisi ki hoo taefanongo.

  Report
 • fieilo
  fieilo Saturday, 02 September 2017 16:12 Comment Link

  Koe nomolo pe 'ena ia e founga fkpulipuli 'a e PM. Ko 'ene ofi teu filii pe, kuo maalanga hake 'o fkmata 'ene fanga ki'i heletui,
  'o tui hele'i si'i tu'a hono kau muimui, ne nau si'i fai 'osikiavelenga he Party, 'o lii tahataha mai kitu'a. Pea koe 'uhinga pe ia hono tu'i 'o laku mai kitu'a, kae toe kumi mai ha ni'ihi fo'ou kenau ului mai 'o hoko atu & Taki & Paati, tokua he kuo lavaki e ni'ihi koee, kae teu'i aa ha ni'ihi fo'ou ke train kihe teemi hoko, 'o hokohoko pehaa ai pe he to'u fili kotoa. Pea he'ikai toe tuku ia kae 'oualeva ke PM pe ha taha tene lava 'o pule'i mai mei tu'a, hange ko hono foha pe foha 'ihe fono. Ka kuo movete vave sikalamu. Taimi lahi 'oku ne fai ma'u pe ngaahi tu'utu'uni lalahi, 'osi pe koia pea folau ia ki muli, 'o toki kata & fksiosio mai mei ai pe 'oku fefee tu'unga 'oku 'iai e kakai. Taimini 'oku folau, kae fekau hono foha 'ihe fono kene scout holo he funga 'oe fonua 'o fksio ha taha ke hu hake kihe PTOA, kae toki tuihele'i pe he ofi e teu fili hoko. Mou poto aa Kolomotu'a.

  Report
 • Aisea Matiu
  Aisea Matiu Saturday, 02 September 2017 14:53 Comment Link

  'Oku kalasi 'e ua 'a e temokalati (democracy) 'oku ma'u 'i Tonga ni 'a ia ko e 'uluaki ko e temo-'akalisi ki he pule 'a e kakai / tokolahi (demos kratos) ko e tupu mei Kalisi mo e ua ko e temo-'akilisi ki he pule 'a e tokotaha 'oku 'iloa ko e 'autokalati (autocracy) pe tikitato/ tokitato (dictatorship) ko e tupu mei 'Akilisi (hingoa faka-Kalisi).

  'Oku lolotonga lele 'a e Palemia Samuela 'Akilisi Pohiva mo 'ene kau Minisita mo e kau Temo mo honau Pule'anga he kalasi ua 'o e temokalati ko e faka-temo-'akilisi, faka'autokalati/ fakatikitato/ fakatokitato mo faka-'Akilisi 'o ta'efakalao kotoa he'ene 'atakitu'a, taliui, vahevahetatau mo e fakamaautotonu 'o to e kanoni'aki 'a e pulekovi mo e takikovi.

  Report
 • ofakimuli
  ofakimuli Saturday, 02 September 2017 06:21 Comment Link

  Malo Nepituno. 'Oku totonu foki ke mahino kia 'Akilisi, ko hono lakanga he taimi ni koe, Caretaker. 'oku 'ikai ke 'iai hano mafai kene Tuli pe tene Fili ha Minisita, lolotonga 'ene Caretaker.

  Report

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top