Report comment

He'ikai toe sai ena ia he koe pa'anga 'ae kakai masiva 'oku totongi'aki e faito'o. Feinga mai koe ki Vaiola pea lotu ke Lahi, tuku moe loi, tafoki ki he 'Otua mo'ui kae tuku e tauhi 'aitoli-akili. Na'e 'ikai ke ke si'i 'ilo hono fika'i 'e mini polisi ke si'i tuku koe ki tu'a. I'ts time you wake up. Redeem your sins and go back to God. Your little mini-god is a dying man, only a matter of time.