Report comment

Kuo hoko pe a e loi koe konga ia 'o e PTOA moe timi ko'eni... fakamatala e ngutu e me'a kehe pea fai e me'a kehe. Oku sai ke 'ilo 'ehe kakai Tonga oku 'ikai ko ha tangata mo'oni a Akilisi mo fai ki he'ene lea.. Oku lahi ange hono taimi loi e ngaahi 'aho ni pea kuo pihia atu ai mo ha ni'ihi.. Na'e tokoto 'I Vaiola kae faka'ikai'i mai ia ehe Minisita Mo'ui .. toki osi e ngaahi 'aho pea toki talamai ko'eni oku fakaakeake I ICU.. Toe teka mai ki hotele siaina o fakaakeake ai pea mo hotele Tano'a.. Oku malie 'enau va'inga he 'uto 'o e kakai ne nau fili kinautolu. Kapau 'oku ne totongi pe 'ene nofo hotele pea oku sai pe ia ka 'oku 'ikai keu tui oku mole ha'ane seniti heni e taha ... Ko e fetakai ko'eni koe tukuhau 'a e kakai. Kuo folau ia ki NZ pea ikai ha 'ilo 'a e kakai ka e tu'u mai pe motu'a PTOA o fakahoko mai koe folau ki he WAITANGI Day koe fakaafe mei he Pule'anga Kiwi.. Malie lahi hono hange 'ehe PM ni o ngaohi e 'atamai 'o e Tonga ke ngaungaue o fai ha me'a ka 'ikai koe tili lahi taha 'eni 'a ha famili mo honau ngaahi kaungame'a he fonua ni he Tukuhau 'a e fonua..
Malie PM loi papala.. ..